Projekty

Śląscy seniorzy aktywni w sieci

Śląscy seniorzy aktywni w sieci

„Śląscy seniorzy aktywni w sieci” to projekt realizowany przez Fundację Śląski Instytut Innowacji w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025  dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu Programu:

Wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego.

Witamy w Polsce! / « Ласкаво просимо до Польщі.»

Witamy w Polsce! / « Ласкаво просимо до Польщі.»

 „Witamy w Polsce! - Program integrujący i wyrównujący szanse rodzin i osób pochodzenia ukraińskiego przebywających na terenie województwa śląskiego. ”   to zadanie publiczne realizowane przez fundację Śląski Instytut Innowacji dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

«Ласкаво просимо до Польщі!  - Програма, яка об’єднує та вирівнює шанси сімей і людей українського походження, які проживають у Шльонському воєводстві.  «Це громадське завдання, яке виконує Фонд Сілезького Інституту Інновацій, співфінансований з бюджету Самоврядування Шльонськего Воєводства.»

Na szlaku śląskich skarbów kultury

Na szlaku śląskich skarbów kultury

„Na szlaku śląskich skarbów kultury” to projekt realizowany przez fundację Śląski Instytut Innowacji dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.

Przygoda z robotyką - uczę się programowania

Przygoda z robotyką - uczę się programowania

„Przygoda z robotyką- uczę się programowania” - projekt realizowany przez Fundację Śląski Instytut Innowacji dofinansowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. 

Forum obywatelskie Śląskiego Uniwersytetu Ludowego na rzecz wspólnoty

Forum obywatelskie Śląskiego Uniwersytetu Ludowego na rzecz wspólnoty

Forum obywatelskie Śląskiego Uniwersytetu Ludowego na rzecz wspólnoty- projekt realizowany przez Fundację Śląski Instytut Innowacji sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Erasmus Plus - Talenty Europy

Erasmus Plus - Talenty Europy

Talenty Europy - projekt realizowany przez Fundację Śląski Instytut Innowacji jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu głównego oraz celów szczegółowych Programu Erasmus+.

Współczesny senior aktywny i niezależny

Współczesny senior aktywny i niezależny

Współczesny senior aktywny i niezależny - projekt jest realizowany przez Fundację Śląski Instytut Innowacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Śniadanie na trawie - wymiana dobrych praktyk wśród seniorów

Śniadanie na trawie - wymiana dobrych praktyk wśród seniorów

Aktywny senior obywatelem Zabrza - projekt jest realizowany przez Fundację Śląski Instytut Innowacji w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Obywatel.IT

Obywatel.IT

Obywatel.IT- jest programem rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Informacje o plikach cookie

Używamy cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu i statystyk strony internetowej. Klikając przycisk „Akceptuję” zgadzasz się na postanowienia zawarte w polityce cookies i polityce prywatności.