Projekty

Forum obywatelskie Śląskiego Uniwersytetu Ludowego na rzecz wspólnoty

Forum obywatelskie Śląskiego Uniwersytetu Ludowego na rzecz wspólnoty

Forum obywatelskie Śląskiego Uniwersytetu Ludowego na rzecz wspólnoty- projekt realizowany przez Fundację Śląski Instytut Innowacji sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Programu:
Rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych.

Celem projektu „Forum obywatelskie Śląskiego Uniwersytetu Ludowego na rzecz wspólnoty" jest rozwinięcie kompetencji społecznych, osobistych i obywatelskich, a także wzrost wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionów Śląska i Zagłębia wśród mieszkańców gmin: Bobrowniki, Ożarowice, Radzionków i Wojkowice.

W ramach projektu:

  • Powołane zostanie kolegium redakcyjne odpowiedzialne za cykliczne wydawanie gazety ,,Wspólnota. Forum obywatelskie ŚUL”; słuchacze współredagujący gazetę wezmą udział w warsztatach korektorskich oraz warsztatach kreatywnego pisania;
  • Zostaną wybrani liderzy wspólnot lokalnych z czterech gmin: Bobrowniki, Ożarowice, Radzionków i Wojkowice, którzy wezmą udział w warsztatach pn. „Potyczki z codziennością”;
  • Zostaną zorganizowane „Pikniki obywatelskie” z udziałem przedstawicieli samorządów, podczas których omówione zostaną problemy lokalnych środowisk: Wojkowic, Radzionkowa, Bobrownik i Ożarowic;
  • Zostanie zorganizowana regionalna konferencja pn. ,,Kładka nad Brynicą”, która dotyczyć będzie dialogu międzykulturowego obecnego w przestrzeni pogranicza Zagłębia i Śląska w ujęciu historycznym, ale także z perspektywy współczesnych przemian.

W projekcie weźmie udział po 50 mieszkańców z każdej z gmin: Bobrowniki, Ożarowice, Radzionków i Wojkowice, łącznie w projekcie weźmie udział 200 osób.

Projekt realizowany w okresie 1.10.2020-31.07.2022.

Informacje o plikach cookie

Używamy cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu i statystyk strony internetowej. Klikając przycisk „Akceptuję” zgadzasz się na postanowienia zawarte w polityce cookies i polityce prywatności.