Projekty

Na szlaku śląskich skarbów kultury

Na szlaku śląskich skarbów kultury

„Na szlaku śląskich skarbów kultury” to projekt realizowany przez fundację Śląski Instytut Innowacji dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Programu, którym jest

tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków

Celem głównym projektu „Na szlaku śląskich skarbów kultury”  jest   wzrost świadomości społecznej śląskiej młodzieży zamieszkującej gminy do 50 tys. mieszkańców w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym, co zostanie osiągnięte do 31.10.2022 roku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • wzrost kapitału społecznego poprzez aktywizację i włączenie się młodzieży we wspólne działania na rzecz poznawania, ochrony i opieki nad lokalnym dziedzictwem kulturowym;
  • podniesienie kompetencji młodzieży w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym;
  • lepsze wykorzystanie wartości dziedzictwa kulturowego w rozwoju gospodarczym i społecznym województwa śląskiego poprzez szerokie upowszechnianie i promowanie dziedzictwa i jego wartości.

Młodzież uczestnicząca w projekcie weźmie udział w:

  • warsztatach: „Dziedzictwo kulturowe- najważniejsze zagadnienia” oraz  „Lokalne dziedzictwo kulturowe- najważniejsze zagadnienia ”;
  • warsztatach liderskich pt. „Moje miejsce we wspólnocie"(tylko dla chętnych);
  • dwóch wycieczkach edukacyjnych „Zabytki techniki lokalnym dziedzictwem" - do Zabrza i Tarnowskich Gór;
  • wycieczce badawczej z konstruowaniem mapy śląskich skarbów kultury;
  • konferencji podsumowującej projekt oraz prezentującej powstałą mapę śląskich skarbów kultury.

Dzięki zdobytym w trakcie warsztatów i wycieczek kompetencjom młodzież skonstruuje mapę śląskich skarbów kultury, zaś młodzież uczestnicząca w warsztatach liderskich przyczyni się do zbudowania emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym poprzez aktywne promowanie lokalnych skarbów kultury z użyciem portalu.

W projekcie weźmie udział 30 pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin do 50 tys. mieszkańców podregionu bytomskiego i/lub sosnowieckiego województwa śląskiego.

Projekt realizowany w okresie 25.07.2022r.-31.10.2022r.

Całkowita wartość projektu: 56 195zł

Dofinansowanie: 55 000zł

 

       

 

Zadanie dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa- Wspólnie dla Dziedzictwa oraz z budżetu państwa.

 

 

 

Patronat medialny:

          
Informacje o plikach cookie

Używamy cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu i statystyk strony internetowej. Klikając przycisk „Akceptuję” zgadzasz się na postanowienia zawarte w polityce cookies i polityce prywatności.